Urbanizam
19.4.2011.
naučna multidisciplinarna sfera arhitekture, koja se bavi globalnim prostornim fenomenom. Osnovna delatnost urbanizma je planiranje gradova i naselja, tačnije njihovog prostornog razvijanja i uređenja.
Pročitajte više


Dokumenta prostornog i urbanističkog planiranja su:
14.5.2011.

1. Planski dokumenti
2. Dokumenti za sprovođenje prostornih planova
3. Urbanističko-tehnički dokumenti
Pročitajte više

Urbanizam je naučna multidisciplinarna sfera arhitekture, koja se bavi globalnim prostornim fenomenom. Osnovna delatnost urbanizma je planiranje gradova i naselja, tačnije njihovog prostornog razvijanja i uređenja.

Urbanističko planiranje predstavlja centralnu tačku u podsticanju produktivnosti, podizanja nivoa razvijenosti i opremljenosti izgrađenog okruženja. Izgrađeno okruženje obuhvata privatne i javne zgrade, infrastrukturne mreže kao i javni prostor, i kao takvo definiše jedan obrazac korišćenja koji suštinski utiče na kvalitet ljudskog iskustva i doživljaja samog prostora.

Iako su aktivnosti iz oblasti uređenja naselja prisutne kroz istoriju čovečanstva od pojave prvih gradova u starom veku, kao naučna disciplina urbanizam se konstituiše tek u XX veku sa ubrzanjem procesa urbanizacije.
Među pionire urbanizma ubrajaju se Ildefons Serda koji je tvorac urbanističkog plana Barselone, barona Osmana koji je sprovodio veliko urbanističko sređivanje Pariza. Tvorac prvog urbanističkog plana Beograda je Emilijan Josimović.

Urbanističko planiranje ipak ostaje specifična oblast uređenja prostora s obzirom da se odnosi na naselja koja predstavaljaju mesta koncentracije stanovništva i aktivnosti. Planiranje naselja kroz urbanizam se ostvaruje putem urbanističkih planova.

Urbanističko planiranje se isključivo definiše kroz sklad ljudskih potreba i prirodnih mogućnosti, i samo u toj relaciji predstavlja uspešan i zagarantovan rezultat.

Visoko kvalifikovani stručni kadar uspešno izrađuje plansku i urbanističku dokumentaciju, studije, analize i projekte. Uspešnost izrade planske i projektne dokumentacije reflektuje se kroz ekonomsku opravdanost rešenja, kroz funkcionalnost i primenljivost istog.

Kontakt

telefon infoplana iz arandjelovca+381(0)34 720 081
email infoplana iz arandjelovcaurbanizam@infoplan.rs

Prijavite se

Uvek smo otvoreni za nove kontakte sa ljudima od relevantnog iskustva, pošaljite nam svoju biografiju
office@infoplan.rs