Urbanizam
19.4.2011.
naučna multidisciplinarna sfera arhitekture, koja se bavi globalnim prostornim fenomenom. Osnovna delatnost urbanizma je planiranje gradova i naselja, tačnije njihovog prostornog razvijanja i uređenja.
Pročitajte više


Dokumenta prostornog i urbanističkog planiranja su:
14.5.2011.

1. Planski dokumenti
2. Dokumenti za sprovođenje prostornih planova
3. Urbanističko-tehnički dokumenti
Pročitajte više

Stručni kadar D.O.O. „Infoplan “ predstavlja spoj iskusnih stručnjaka i mladih inženjera. Kombinacija praktičnog znanja kroz iskustvo, i inovacija, kreativnost i ambicija mladih čini dinamičnu i uzbudljivu formu izrade svih urbanističkih planova.

Veliki broj referenci najbolje dokazuje sposobnost i timski rad svih zaposlenih u „Infoplanu“. Međusobna saradnja na svim nivoima strukture firme se prožima kroz razne faze izrade planova, na taj način se konstantnim preispitivanjem i analizama dolazi do najboljeg rešenja. Cilj je da se svaki pojedinac uključi i doprinese kvalitetu rešenja.

 

Arhitekte

1. Kovačević Gordana
2. Paunović Marija
3. Karašićević Danijela
4. Janković Valentina
5. Stojilović Dragana
6. Srećković Sanja
7. Godić Milica
8. Kovačević Vojislav
9. Karalić Goran

Građevinski inženjeri-saobraćaj

1. Panić Boban
2. Milivojević Nataša
3. Cvetković Nataša
4. Cvetković Saša

Građevinski tehničari

1. Prodanović Mira

Geodetska služba

1. Gajić Slađana
2. Perišić Vladan
3. Radojičić Bojan
4. Perić Vladimir


Kontakt

telefon infoplana iz arandjelovca+381(0)34 720 081
email infoplana iz arandjelovcaurbanizam@infoplan.rs

Prijavite se

Uvek smo otvoreni za nove kontakte sa ljudima od relevantnog iskustva, pošaljite nam svoju biografiju
office@infoplan.rs