Urbanizam
19.4.2011.
naučna multidisciplinarna sfera arhitekture, koja se bavi globalnim prostornim fenomenom. Osnovna delatnost urbanizma je planiranje gradova i naselja, tačnije njihovog prostornog razvijanja i uređenja.
Pročitajte više


Dokumenta prostornog i urbanističkog planiranja su:
14.5.2011.

1. Planski dokumenti
2. Dokumenti za sprovođenje prostornih planova
3. Urbanističko-tehnički dokumenti
Pročitajte više

Preduzeće za planiranje, projektovanje i automatsku obradu podataka „Infoplan“ u Aranđelovcu osnovano je 1. jula 1984. godine kao javno, a kasnije je promenilo status u društveno preduzeće. Posle dugog niza godina funkcionisanja kao društvena ustanova „Infoplan“ prelazi u privatni sektor i beleži još veći i bolji rast poslovanja. Mreža klijenata se širi, što u velikoj meri govori o efikasnosti i kvalitetu izrade planske i projektne dokumentacije.

Infoplan je prepoznatljiv po dobro obučenim i kreativnim kadrovima, bez kojih je nezamislivo odgovoriti zahtevima savremenog planiranja i projektovanja. Stručno usavršavanje, praćenje i usvajanje najnovijih dostignuća postali su imperativ našeg preduzeća. Angažovanjem i konsultacijama sa najeminentnijim stručnjacima, praćenjem stručne literature i časopisa, studiozno se upoznajemo sa savremenim kretanjima i inovacijama u planiranju i projektovanju.

Infoplan je kombinujući iskustvo i mladost došao do formule za dobre rezultate. Zato nam nikada nisu nedostajali obučeni, osposobljeni i profesionalno orijentisani stručnjaci puni elana, željni afirmacije i mladalačkih ambicija. Infoplan permanentno gaji saradnju sa ekspertima za primenu računara, što rađa nove inovacije. Time postižemo kvalitetnije obavljanje posla.

Infoplan je opremljen odgovarajućom opremom koja skeniranjem i kalibracijom geodetske podloge priprema za izradu planova. Planove kompletno štampamo na ploteru A0. Infoplan snima sopstvenim digitalnim kamerom da bi se što realnije prikazao teren za koji se radi plan.

Inoplan je u svojoj dvadeset i pet godina dugoj praksi radio sve vrste planova:

  • Prostorne
  • Generalne urbanističke planove
  • Planove nižeg reda: DUP-ove i regulacione planove
  • Urbanističke projekte

Kontakt

telefon infoplana iz arandjelovca+381(0)34 720 081
email infoplana iz arandjelovcaurbanizam@infoplan.rs

Prijavite se

Uvek smo otvoreni za nove kontakte sa ljudima od relevantnog iskustva, pošaljite nam svoju biografiju
office@infoplan.rs